Ofev®

Werkzame stof Nintedanib
Houder SCS Boehringer Ingelheim
Status Lopend
Indicatie Idiopathische pumonale fibrose (IPF) bij volwassen patiënten
Openbare documenten Initiële goedkeuring
Goedkeuring van een amendement
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 01/07/2016
Laatste update op 01/07/2016