Zydelig®

 
Werkzame stof Idelalisib
Houder Cromsource namens Gilead Sciences Benelux
Status Gesloten
Indicatie   In combinatie met rituximab voor chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 17/07/2015
Laatste update op 31/03/2016