Mylotarg®

Werkzame stof Gemtuzumab Ozogamicin
Houder PFIZER s.a./n.v.
Status Lopend
Indicatie Behandeling van patiënten met CD33-positieve hervallen of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) of CD33-positieve hervallen/refractaire acute promyelocyten leukemie (APL).
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 13/04/2017
Laatste update op 13/04/2017