Lenvima®

Werkzame stof Lenvatinib
Houder Eisa Ltd.
Status Lopend
Indicatie De indicatie van Lenvatinib is de behandeling van radiojodium-refractaire gedifferentieerde schildklierkanker.
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 12/06/2017
Laatste update op 12/06/2017