Opdivo®

 
Werkzame stof Nivolumab
Houder Bristol-Myers Squibb Belgium NV
Status Gesloten
Indicatie lokaal gevorderd en gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij patiënten met gedocumenteerde progressie tijdens of na eerdere chemotherapie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 30/01/2017
Laatste update op 30/01/2017