Signifor FAR®

Werkzame stof Pasireotide
Houder N.V. Novartis Pharma S.A
Status Lopend
Indicatie Gebruik van pasireotide LAR wordt aanbevolen voor volwassen patiënten met onvoldoende gecontroleerde acromegalie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 07/08/2015
Laatste update op 09/09/2015