Keytruda®

Werkzame stof Pembrolizumab – MK 3475
Houder MSD
Status Gesloten
Indicatie Metatstatisch of inoperabele melanoma bij patiënten die refractaire zijn tot ipilimumab
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 07/06/2016
Laatste update op 07/06/2016