Raxone®

Werkzame stof Idebenone
Houder Santhera Pharmaceuticals GmbH
Status Lopend
Indicatie Lebers Erfelijke Opticus Atrofie (LHON)
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 01/09/2015

 

Laatste update op 09/09/2015