Avastin®

 
Werkzame stof Bevacizumab
Houder nv Roche sa
Status Gesloten
Indicatie in combinatie met paclitaxel en cisplatin, of als alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die geen platinumbevattende behandeling kunnen ontvangen, voor de behandeling van volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 22/09/2015
Laatste update op 31/03/2016