Humira®

 
Werkzame stof Adalimumab
Houder AbbVie sa/nv
Status Afgesloten
Indicatie Actieve matige tot ernstige Hidradenitis Suppurativa (HS) bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op conventionele systemische HS-behandeling
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 01/09/2016
Laatste update op 28/09/2016