Pixuvri®

 
Werkzame stof Pixantrone
Houder S.A. Servier Benelux N.V.
Status Gesloten
Indicatie monotherapie voor de 3e of 4e lijnsbehandeling van volwassen patiënten met veelvuldig recidiverend of refractair agressief B-cel‐non‐Hodgkinlymfoom (NHL) (DLBCL en getransformeerd indolent lymfoom)
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 09/10/2015
Laatste update op 28/09/2016