Blincyto®

 
Werkzame stof Blinatumomab
Houder Amgen
Status Lopend
Indicatie volwassen patiënten met recidiverende of refractaire Philadelphia negatieve B-precursor Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL)
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 01/12/2016
Laatste update op 01/12/2016