Zykadia®

 
Werkzame stof Ceritinib
Houder Novartis Pharma nv
Status Gesloten
Indicatie ALK-positieve niet-kleincellige longkanker vooraf behandeld met crizotinib
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 31/01/2017
Laatste update op 31/01/2017