Ozurdex®

Werkzame stof Intravitreal implant with dexamethasone 700 microgram
Houder Allergan
Status Gesloten
Indicatie Diabetisch maculair oedeem
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 17/02/2016
Laatste update op 17/02/2016