Raxone®

Werkzame stof Idebenone
Houder Santhera Pharmaceuticals
Status Lopend
Indicatie Patiënten met Duchenne spierdystrofie die DELOS studie afgerond (SNT-III-003/ EudraCT 2009-012037-30)
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 03/12/2014
Laatste update op 14/12/2017