Bevoegde persoon


De voorwaarden om te worden erkend als bevoegde persoon staan in artikel 84 van het koninklijk besluit van 14 december 2006.

Als u aan deze voorwaarden voldoet en erkend wil worden als bevoegde persoon (QPHum), moet u de volgende documenten sturen naar het e-mailadres industry@fagg.be.

 • Een kopie van uw diploma('s): elk diploma behaald in het buitenland moet eerst worden erkend door de bevoegde instantie:
  Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheidszorg
  Erkenning buitenlandse diploma’s
  Koning Albert II-laan, 35 bus 33
  1030 Brussel
  Als u vragen hebt over de erkenning van het diploma, kunt u de bevoegde instantie via e-mail contacteren.
 • Uw origineel stageattest, getekend door de verantwoordelijke bevoegde persoon of de gekwalificeerde persoon van de firma waar u uw stage hebt volbracht.
 • Een kopie van uw identiteitskaart.
 • Formulier 65 (volledig ingevuld).

De gevraagde erkenning kan alleen worden verleend wanneer voldaan is aan alle voorwaarden vermeld in het koninklijk besluit van 14 december 2006 en wanneer we alle gevraagde documenten hebben ontvangen. De aanvraag moet de gevraagde documenten bevatten, elk afzonderlijk toegevoegd (één document = één bijgevoegd bestand).

Een kandidaat-bevoegde persoon moet de stage vervullen in een bedrijf met een fabricagevergunning voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of een fabricagevergunning voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (toepassing van 84-86 van het koninklijk besluit van 14/ december 2006). Het stageattest moet ondertekend zijn door de QP, QPHum of QPVet van de firma waar de stage werd gepresteerd.

Contact
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie/afdeling Industrie/cel Dossierbeheer en Erkenningen van personen
industry@fagg.be 
 

Laatste update op 23/12/2022