Bevoegde persoon

 

De voorwaarden om erkend te worden als bevoegde persoon staan in artikel 84 van het KB van 14 december 2006 (deel 1 - deel 2).

Indien u aan deze voorwaarden voldoet en wenst erkend te worden als bevoegde persoon, gelieve volgende documenten op te sturen naar het mailadres: industry@fagg-afmps.be

  • een kopie van uw diploma('s); elk diploma behaald in het buitenland moet eerst erkend worden door de bevoegde instantie. Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheidszorg, Erkenning buitenlandse diploma’s, Koning Albert II-laan, 35 bus 33, 1030 Brussel. Indien u vragen heeft mbt. de erkenning van het diploma, gelieve de bevoegde instantie per mail te contacteren: Contact Vlaamse Overheid
  • uw origineel stageattest, getekend door de verantwoordelijke bevoegde persoon van de firma waar u uw stage hebt volbracht;
  • een kopie van uw identiteitskaart;
  • het formulier 65, volledig ingevuld.

De gevraagde erkenning kan slechts verleend worden wanneer voldaan is aan alle voorwaarden vermeld in het KB van 14/12/2006 (deel 1 - deel 2) en wanneer alle gevraagde documenten in ons bezit zijn. De aanvraag moet de gevraagde documenten bevatten, elk afzonderlijk toegevoegd (1 document = 1 bijgevoegd bestand).

Voor de verificatie van het inschrijvingsdossier van de natuurlijke persoon in zake de bevoegde persoon (QC) evenals het daaropvolgende beheer van het dossier zoals het toekennen van een derogatie die hem/haar toelaat om de functie van bevoegde persoon voor meerdere GMP bedrijven uit te voeren, artikel 12bis, §1/1, lid 2, Geneesmiddelenwet, dient een retributie betaald te worden.

Het bedrag van de retributie bedraagt 1778,84 €. Een uitnodiging tot betaling zal u via een factuur door het FAGG worden toegezonden.

Contact

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen & Gezondheidsproducten
DG Inspectie – Afdeling Industrie/Cel Dossierbeheer & Erkenningen personen
Eurostation II, 6de verdieping
Victor  Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel

Algemeen telefoonnummer: +32 (0) 2 528 40 00

Mailbox: industry@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 16/12/2020