Bereidingsvergunning

Het artikel 83 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor humaan en veterinair gebruik biedt de mogelijkheid om een bereidingsvergunning aan te vragen. De aanvraag voor een bereidingsvergunning (nieuwe aanvraag, aanvraag wijziging vergunning, aanvraag wijziging vergunde installaties) moet samen met alle nodige documenten ingediend worden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  per e-mail via de mailbox certificates@fagg-afmps.be.

Lijst van de firma's die een bereidingsvergunning bezitten:

 • Air Liquide Medical SA
 • Baxter Belgium SPRL
 • BePharBel Manufacturing SA
 • BTG Belgische Technische Gassen / GTB Gaz Technique Belge SPRL
 • Centre de Recherches du Cyclotron
 • Fagron Compounding Services NV
 • Heel Belgium NV
 • Ijsfabriek Strombeek NV
 • Innovative Pharma Partner BVBA
 • Labima NV
 • Laboratoria Sterop NV
 • Messer Belgium NV.
 • Pour Demain ASBL
Laatste update op 16/07/2018