Bloed en bloedbestanddelen

Voor vragen over bloed en bloedstanddelen kunt u contact opnemen met onderstaande e-mailadressen.

Onze diensten zullen uw opmerkingen analyseren en evalueren. Suggesties over de wetgeving kunnen hier mogelijks bij een eventuele herziening van de wetteksten rekening mee worden gehouden. Het is mogelijk dat u niet rechtstreeks een antwoord zal ontvangen maar wij zullen wel met u contact opnemen als wij nadere toelichtingen wensen. We danken u alvast voor uw medewerking.

Laatste update op 03/03/2021