Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2016-2018.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (5/2018)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 11283 32,4% 37,1%
A D neg 2626 7,5% 6,5%
O D pos 13725 39,4% 38,7%
O D neg 3724 10,7% 6,8%
B D pos 2219 6,4% 6,7%
B D neg 452 1,3% 1,2%
AB D pos 624 1,8% 2,6%
AB D neg 152 0,4% 0,5%
TOTAAL 34805 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2016-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 21/06/2018