Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2016-2018.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (1/2018)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 11402 32,2% 37,1%
A D neg 2678 7,6% 6,5%
O D pos 13746 38,9% 38,7%
O D neg 4049 11,5% 6,8%
B D pos 2166 6,1% 6,7%
B D neg 504 1,4% 1,2%
AB D pos 661 1,9% 2,6%
AB D neg 153 0,4% 0,5%
TOTAAL 35359 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2016-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 28/02/2018