Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2017-2019.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (10/2019)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 11914 32,4% 37,1%
A D neg 2651 7,2% 6,5%
O D pos 14499 39.4% 38,7%
O D neg 4111 11,2% 6,8%
B D pos 2199 6,0% 6,7%
B D neg 529 1,4% 1,2%
AB D pos 712 1,9% 2,6%
AB D neg 173 0,5% 0,5%
TOTAAL 36788 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 08/11/2019