Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2017-2019.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (7/2019)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 11259 31,5% 37,1%
A D neg 2679 7,5% 6,5%
O D pos 14025 39.3% 38,7%
O D neg 4309 12,1% 6,8%
B D pos 2108 5,9% 6,7%
B D neg 539 1,5% 1,2%
AB D pos 631 1,8% 2,6%
AB D neg 181 0,5% 0,5%
TOTAAL 35731 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 12/08/2019