Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2021-2023.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (10/2023)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 10141 31,5% 37,1%
A D neg 2439 7,6% 6,5%
O D pos 12415 38,6% 38,7%
O D neg 3896 12,1% 6,8%
B D pos 1964 6,1% 6,7%
B D neg 523 1,6% 1,2%
AB D pos 629 2,0% 2,6%
AB D neg 139 0,4% 0,5%
TOTAAL 32146 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2021-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 06/11/2023