Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2015-2017.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (10/2017)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 11709 32,1% 37,1%
A D neg 2789 7,6% 6,5%
O D pos 14538 39,8% 38,7%
O D neg 3796 10,4% 6,8%
B D pos 2282 6,2% 6,7%
B D neg 462 1,3% 1,2%
AB D pos 790 2,2% 2,6%
AB D neg 151 0,4% 0,5%
TOTAAL 36517 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 14/11/2017