Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2015-2017.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (11/2017)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 10712 32,0% 37,1%
A D neg 2584 7,7% 6,5%
O D pos 13198 39,4% 38,7%
O D neg 3780 11,3% 6,8%
B D pos 1977 5,9% 6,7%
B D neg 477 1,4% 1,2%
AB D pos 601 1,8% 2,6%
AB D neg 153 0,5% 0,5%
TOTAAL 33482 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 15/12/2017