Beschikbare bloedvoorraad

Elke week bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het FAGG gegevens over de bloedvoorraden (meer specifiek de erytrocytenconcentraten of rodebloedcelconcentraten), die op donderdag beschikbaar zijn voor levering aan de ziekenhuizen. De erytrocytentransfusie is de meest voorkomende bloedtransfusie. Zelden wordt nog volbloed aan de patiënt gegeven bij een tekort aan rode bloedcellen. De witte bloedcellen, bloedplaatjes en het plasma worden verwijderd zodat een concentraat van rode bloedcellen overblijft.

Aan de hand van deze gegevens maakt het FAGG een overzicht van de totale beschikbare voorraad erytrocytenconcentraten, wat toelaat om het niveau van de voorraad (optimaal, kritiek) te kennen (tabel 1). Figuur 1 toont de evolutie van deze voorraden in de bloedinstellingen voor de periode 2022-2023.

De optimale voorraad erytrocytenconcentraten in de bloedinstellingen komt overeen met een voorraad die volstaat om de ziekenhuizen gedurende één week te bevoorraden (8.000 erytrocytenconcentraten). De voorraad wordt kritiek indien die niet volstaat om de ziekenhuizen gedurende een halve week te bevoorraden (minder dan 4.000 erytrocytenconcentraten).

Belangrijk is op te merken dat zowel de totale erytrocytenvoorraad belangrijk is als de voorraad aan erytrocytenconcentraten met bloedgroep O. Dit omwille van het feit dat patiënten met bloedgroep O enkel bloed van dezelfde bloedgroep kunnen ontvangen, terwijl bloed met bloedgroep O aan alle patiënten kan toegediend worden.

De voorraad van erytrocytenconcentraten met bloedgroep O (samengeteld O D pos en O D neg) wordt kritiek indien die minder dan 2.038 bedraagt.

 

Tabel 1: Beschikbare voorraad erytrocytenconcentraten in de bloedinstellingen (Tabel wekelijks aangepast)

30/11/2023

Bloedgroep Aantal eenheden
A D pos 3810
A D neg 743
O D pos 4255
O D neg 605
B D pos 991
B D neg 79
AB D pos 371
AB D neg 39
TOTAAL

10893

Figuur 1: Voorraad erytrocytenconcentraten in de bloedinstellingen voor de periode 2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 30/11/2023