Inleiding

Elke week bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over de voorraden bloedeenheden (erytrocytenconcentraten), die op donderdag beschikbaar zijn voor levering aan de ziekenhuizen.

Aan de hand van deze gegevens maakt het FAGG een overzicht van de totale beschikbare voorraad bloed, wat toelaat om het niveau van de voorraad (optimaal, kritisch) te kennen (tabel 1). Figuur 1 toont de evolutie van deze voorraden in de bloedinstellingen voor de periode 2017-2018.

De optimale voorraad bloedeenheden in de bloedinstellingen komt overeen met een voorraad die volstaat om de ziekenhuizen gedurende één week te bevoorraden (8.500 erytrocytenconcentraten). De voorraad wordt kritisch indien die niet volstaat om de ziekenhuizen gedurende een halve week te bevoorraden (minder dan 4.250 erytrocytenconcentraten).

Belangrijk is op te merken dat zowel de totale voorraad belangrijk is als de voorraad aan erytrocytenconcentraten met bloedgroep O. Dit omwille van het feit dat patiënten met bloedgroep O enkel bloed van dezelfde bloedgroep kunnen ontvangen, terwijl bloed met bloedgroep O aan alle patiënten kan toegediend worden.

De voorraad van erytrocytenconcentraten met bloedgroep O (samengeteld O D pos en O D neg) wordt kritisch indien die minder dan 2.125 bedraagt.

 

Tabel 1: Beschikbare voorraad bloedeenheden in de bloedinstellingen (Tabel wekelijks aangepast)

15/3/2018

Bloedgroep Aantal eenheden
A D pos 3971
A D neg 790
O D pos 4251
O D neg 860
B D pos 873
B D neg 141
AB D pos 365
AB D neg 91
TOTAAL 11342

Figuur 1: Voorraad erytrocytenconcentraten in de bloedinstellingen voor de periode 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 20/03/2018