Heffing op het omzetcijfer gerealiseerd op de Belgische markt en retributies

Bijdrage gebaseerd op de omzet ter financiering van de activiteiten van het FAGG inzake medische hulpmiddelen

 

Nieuw aangifteformulier - De aangifte van de omzet

 

Overeenkomstig artikel 34 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot de medische hulpmiddelen, gewijzigd door artikel 68 van de wet 18 december 2016, zijn distributeurs die medische hulpmiddelen hebben geleverd aan eindgebruikers of verantwoordelijken voor de aflevering, een jaarlijkse heffing verschuldigd van maximaal 0,4026092 % op hun op de Belgische markt gerealiseerde omzet van medische hulpmiddelen van het voorgaande kalenderjaar ( met een minimum van 504.72 euro ).

In december zal het FAGG de definitieve bijdrage  bepalen en zal het FAGG het werkelijk verschuldigde bedrag van de heffing factureren.

Indien de uiteindelijke heffing lager is dan het voorschot, ontstaat er een saldo. Het resterende saldo zal worden gebruikt als provisie voor het volgende jaar voor de actieve actoren. Voor actoren die de sector verlaten, dat wil zeggen die niet langer medische hulpmiddelen aan eindgebruikers of verantwoordelijken voor de aflevering in België leveren, wordt het saldo terugbetaald.

Voorbeeld:

Voor de variabele heffing: uw omzet verwezenlijkt door uw distributieactiviteit van medische hulpmiddelen aan eindgebruikers of verantwoordelijken voor de aflevering op de Belgische markt bedroeg € 1.000.000 in 2016 (vorig kalenderjaar); u ontvangt dus een uitnodiging tot betaling van een bedrag van € 4.026,092, wat overeenkomt met de maximale heffing van 0,4026092%.

Indien de definitieve heffing die op 31 december 2017 door het FAGG wordt vastgesteld, de heffing vastlegt op 0,20%, zal het uiteindelijk verschuldigde bedrag op 31 december 2017 € ​​2.000 bedragen (wat overeenkomt met 0,20% op uw omzet).

Uw saldo bedraagt dan ​​€ 2.026,092 [€ 4026,092 - € 2000]. Dit laatste bedrag zal in mindering worden gebracht voor de betaling van uw bijdrage voor het volgende jaar, in dit geval 2018.

De aangifte van de omzet moet door een revisor of accountant op basis van het bijzonder dagboek geattesteerd worden en moet voor 1 april bij het FAGG via de applicatie « Contributions » ingediend worden:

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webcontributions/contributions/

 

Meer informatie vindt u in Q&A over de bijdragen

Retributies betreffende medische hulpmiddelen

De retributies met betrekking tot actieve, implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) worden vastgelegd in het Koninklijk besluit van 15 juli 1997  en in het Koninklijk Besluit van 10 december 2002

De retributies met betrekking tot medische hulpmiddelen (MDD) worden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1 maart 2000  en in het Koninklijk Besluit van 13 mei 2005 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 1 maart 2000.

De retributies met betrekking tot medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD) werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 november 2001.

De voornaamste bedragen kan u in de volgende pdf vinden:

Heffingen en retributies

De betaling moet gestort worden op de bankrekening van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten:

Rekeningnummer: 679-0021942-20

Swift-code of BIC:  PCHQBEBB

IBAN-code: BE28 6790 0219 4220

Bank: Financiële Post

Antwerpse steenweg, 59

1100 Brussel

 

Contact:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
Eurostation II
8e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 BRUSSEL

Fax: +32 (0)2 524 81 20

E-mail : meddev@afmps-fagg.be

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 18/06/2018