Aan te melden onderzoeken

De volgende klinische onderzoeken moeten aangemeld worden:

Klinisch onderzoek uitgevoerd met medische hulpmiddelen zonder CE-markering

Klinisch onderzoek uitgevoerd met medische hulpmiddelen met CE-markering, maar gebruikt voor een andere indicatie dan dewelke die reeds geaccepteerd is.

Contactpersoon :

Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Dienst R&D
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 Brussel

Email : ct.rd@fagg.be

Laatste update op 08/05/2017