Ongewenste voorvallen

Alle ernstige ongewenste voorvallen moeten volledig worden geregistreerd en onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten waar het klinisch onderzoek plaatsvindt.

Al deze ernstige ongewenste voorvallen moeten gemeld worden aan ct.rd@fagg.be met het europese formulier.

Laatste update op 08/05/2017