Hoe melden?

Voor de gebruikers buiten verzorgingsinstellingen (artsen, apothekers…):

Gelieve alle beschikbare gegevens mee te delen en minstens alle gegevens in te vullen in de rood omkaderde rubrieken in het formulier. Indien u niet over alle andere gevraagde gegevens beschikt, wacht er dan niet op en stuur het formulier onmiddellijk op naar het adres vermeld onder deze rubriek.

Meldingsformulier

toelichting bij het invullen van een meldingsformulier

De meldingen worden volledig vertrouwelijk behandeld.

 

Voor verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, …)

Het melden dient zo snel mogelijk te gebeuren via het contactpunt voor materiovigilantie van uw verzorginstelling of via zijn plaatsvervanger.

Gelieve alle beschikbare gegevens mee te delen en minstens alle gegevens in te vullen in de rood omkaderde rubrieken in het formulier. Indien u niet over alle andere gevraagde gegevens beschikt, wacht er dan niet op en stuur het formulier onmiddellijk op naar het adres vermeld onder deze rubriek

Meldingsformulier

toelichting bij het invullen van een meldingsformulier

De meldingen worden volledig vertrouwelijk behandeld.

 

Voor de distributeurs:

Het melden dient zo snel mogelijk te gebeuren via het contactpunt voor materiovigilantie van uw bedrijf of via zijn plaatsvervanger.

Gelieve alle beschikbare gegevens mee te delen en minstens alle gegevens in te vullen in de rood omkaderde rubrieken in het formulier. Indien u niet over alle andere gevraagde gegevens beschikt, wacht er dan niet op en stuur het formulier onmiddellijk op naar het adres vermeld onder deze rubriek.

Meldingsformulier distributeurs

toelichting bij het invullen van een meldingsformulier

 

Voor de fabrikanten en de gemachtigden:

Incidentformulier (in Engels)

FSCA formulier (Field Safety Corrective Action) (in Engels)

Deze ingevulde formulieren moeten naar het volgend adres worden teruggestuurd:

 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling “Vigilantie”

Eurostation II

Victor Hortaplein 40, bus 40

B-1060 Brussel

Tel.: +32 (0)2 528 40 00

Fax: +32 (0)2 528 41 20

E-mail: meddev@fagg.be

 

Voor meer informatie, verwijzen we naar de website van de Europese Commissie : link.

 

Laatste update op 03/02/2017