Wetgeving voor 1 décembre 2009

Wet van 16 juni 2009 tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008.

Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog de geneeskundige toepassing op de mens of het wetensschappelijk onderzoek.

Koninklijk besluit van 17 december 2008 betreffende het toezicht uit te oefenen door het FAGG.

Ministerieel besluit van 31 oktober 2008 tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong.

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten.

Ministerieel besluit van 7 juni 2007 tot vastelling van de prijs van allogreffen van hartkleppen en vaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels.

Laatste update op 16/12/2020