@ctua 3/4 2008

@ctua 3/4 2008 rrn

 

logo02.07.2008nr 3ezine
Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg


 
 Voor alle vragen en suggesties: comm@fagg-afmps.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, gelieve dit te laten weten via het bovenvermelde mailadres.
 Over het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)
Het FAGG is operationeel sedert 1 januari 2007 en is de bevoegde autoriteit voor het verzekeren van de veiligheid, de kwaliteit en de klinische doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de markt. In het belang van de volksgezondheid zorgt het FAGG ervoor dat de bevolking kan beschikken over de nodige geneesmiddelen.
be
Verantwoordelijke uitgever : Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG
Laatste update op 18/01/2009