comites

Auditcomité

Het Auditcomité is een adviesorgaan met als opdracht het bijstaan van het Directiecomité in het kader van het toezicht op de goede werking van het fagg en het adviseren ervan op het gebied van interne controle en audit. In dat opzicht verstrekt het adviezen en aanbevelingen op eigen initiatief of op verzoek van de voogdijminister, de Administrateur-generaal, het Directiecomité of het Doorzichtigheidscomité.

Doorzichtigheidscomité

De wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet in de oprichting van een Doorzichtigheidscomité, een Raadgevend Comité en een Wetenschappelijk Comité als adviesorganen ingesteld bij het geneesmiddelenagentschap. Deze drie comités adviseren de administrateur-generaal rechtstreeks over de werking van het FAGG en het nastreven van zijn doelstellingen.