Auditcomité

Het Auditcomité werd opgericht om advies te geven om de werking te verbeteren, om een globale visie te ontwikkelen over de toestand van het beheersysteem van het fagg, om de organisatie en coördinatie van de interne auditactiviteiten te optimaliseren, om de onafhankelijkheid te waarborgen die noodzakelijk is voor de interne audit en om de efficiëntie en kwaliteit van de uitgevoerde interne audits te waarborgen.

Het Auditcomité van het FAGG wordt voorgezeten door Ann Adriaensen, Secretaris-generaal van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be). De functie van ondervoorzitter wordt ingevuld door Marnix Denys, managing director van beMedtech..

Het Auditcomité rapporteert rechtstreeks aan het Directiecomité en het Doorzichtigheidscomité.

Het ontvangt alle informatie inzake interne controle, continue verbetering en interne en externe audit van alle diensten van het FAGG. Het kan bij hen alle informatie in verband met deze zaken opvragen.

Het Auditcomité heeft de mogelijkheid om niet-leden uit te nodigen voor het Auditcomité, gekozen omwille van hun deskundigheid en/of expertise of van de informatie waarover zij beschikken.

Het Auditcomité vergadert minstens vier keer per jaar (één keer per kwartaal) bij het FAGG. Op verzoek van de leden, de voogdijminister, de Administrateur-generaal of het Directiecomité van het fagg kan het Auditcomité in buitengewone zitting bijeenkomen.