Registratie formulier URLs

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Aanmeldgegevens
Voorwaarden voor de toegang

Om de URL adressen betreffende de bijsluiters voor het publiek en / of SKP’s te verkrijgen, verbind ik mij ertoe: (klik op het selectievakje naast elke inzet, om te bevestigen en te accepteren)

  • om geen enkele wijziging aan te brengen aan de teksten van de bijsluiters en/ of SKP’s waartoe ik toegang heb ;
  • om de bron van de ter beschikking gestelde bijsluiters en / of SKP’s te vermelden (FAGG) ;
  • om alle bijsluiters en / of SKP’s van de gecommercialiseerde geneesmiddelen opgenomen in deze databank ter beschikking te stellen. Eventueel kunnen deze geneesmiddelen enkel geselecteerd worden voor deze terbeschikkingstelling op basis van volgende criteria: menselijk gebruik, aflevering met of zonder verplicht voorschrift,en taal;
  • om deze bijsluiters en / of SKP’s ter beschikking te stellen van het publiek en / of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in het kader van activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder op het gebied van distributie, bevoorrading en aflevering van geneesmiddelen, alsook informatie en reclame over geneesmiddelen;
  • om geen URL adressen noch mijn machtiging voor toegang aan derden over te dragen;
  • om de lijst van bijsluiters en / of SKP’s, die ik ter beschikking stel tenminste elk kwartaal aan te vullen met inbegrip van de documenten betreffende de nieuwe geneesmiddelen ;
Bovendien
  • Ik neem er nota van dat bij het niet respecteren van één of meerdere van deze verbintenissen, het FAGG mijn toegang tot de URL adressen voor bijsluiters en SKP’s kan opschorten indien er geen gevolg gegeven wordt binnen de vijf werkdagen na de ingebrekestelling en het verzoek van het FAGG om te voldoen aan deze voorwaarden.
  • Ik weet dat het gebruik van deze URL adressen het enige doel heeft om het veilig en rationeel gebruik van geneesmiddelen te bevorderen met uitsluiting van alle commerciële of promotionele doeleinden.
  • Ik bevestig dat ik heb kennis genomen van de waarschuwing in verband met de dienst vermeld op de vorige pagina.
Terms and Conditions