Terug in de handel

Formulier door de firma’s in te vullen om te melden dat een geneesmiddel terug in de handel komt na een tijdelijke onbeschikbaarheid.