Menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke doeleinden

Biobanken

Biobanken zijn instellingen die menselijk lichaamsmateriaal verzamelen, bewerken, bewaren en ter beschikking stellen, met uitzondering van onderzoek met geneeskundige toepassing op de mens. Wanneer van toepassing kunnen ze ook gegevens bevatten over het menselijk lichaamsmateriaal en de donor.

Het koninklijk besluit over de biobanken bepaalt:

  • de procedure en het formulier waarmee een biobank zich moet aanmelden bij het FAGG en welke elementen het aanmeldingsdossier moeten bevatten;
  • de voorschriften voor de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor een biobank;
  • de bepalingen over de wijziging en stopzetting van de activiteiten van de biobank;
  • op welke wijze en met welke frequentie de biobank verslag uitbrengt aan het ethisch comité en onder welke voorwaarden het ethisch comité een advies kan wijzigen of intrekken;
  • de gegevens die het register moeten bevatten dat door de biobank moet worden bijgehouden;
  • de inhoudelijke elementen van de overeenkomst tussen de biobank en de ontvanger van het menselijk lichaamsmateriaal;
  • de regels over de codering, de traceerbaarheid en de identificatie van de donor.

Sinds 1 mei 2019 voldoen alle instellingen die menselijk lichaamsmateriaal bewaren dat bestemd is voor wetenschappelijk onderzoek zonder geneeskundige toepassing op de mens aan de definitie van een biobank en moeten ze worden aangemeld bij het FAGG.

Om een nieuwe biobank te creëren, moet er een aanvraag worden ingediend bij het FAGG via dit aanmeldingsformulier.

Laatste update op 11/04/2024