Historische verwezelijkingen

Sinds de oprichting in maart 2009 kan de Eenheid Wetenschappelijk-Technisch Advies & Kennisbeheer (WTA-KM) van het FAGG terugblikken op de volgende sleutelactiviteiten en verwezenlijkingen om klinisch onderzoek in België en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen te vergemakkelijken.

Datum Historische verwezelijkingen
januari 2007 Oprichting van het FAGG
Maart 2009 Oprichting van de Eenheid Wetenschappelijk-Technisch Advies & Kennisbeheer (WTA-KM) en formele WTA-procedures.
Januari 2010 Pilootproject voor ontwikkeling van de databank van het FAGG met interne en externe experten.
Januari 2012 Het FAGG start de samenwerking met andere nationale bevoegde autoriteiten en Belgische gezondheidsautoriteiten (bijvoorbeeld WIV, FANC, FOD Volksgezondheid) om gezamenlijk wetenschappelijk-technisch advies te geven over multidisciplinaire aspecten van geneesmiddelenontwikkeling (bijvoorbeeld kwesties in verband met Genetically Modified Organisms ou GMO et Good Laboratory Practices ou GLP) of specifieke producttypes (bijvoorbeeld vaccins en radiofarmaceutica) om een “one-stop-shop”-adviesprocedure te bieden.
Juni 2012 De databank met experten van het FAGG is operationeel en dient als tool voor uitbereiding van de externe expertisenetwerken van het FAGG
December 2012 Het FAGG organiseert het eerste consultatieplatorm met de academische sector.
Januari 2013 Lancering van de nieuwe procedure voor gezamenlijke adviesaanvragen met betrekking tot wetenschappelijke beoordeling van gezondheidstechnologie (Health Technology Assessment - HTA) in samenwerking met de Belgische terugbetalingsautoriteiten.
Maart 2013 Het FAGG wordt formeel lid van de Federale Task Force Nanomaterialen die door de FOD Volksgezondheid wordt gecoördineerd.
Januari 2014 Lancering van de nieuwe procedure voor aanvragen voor portfolio meetings.
Oktober 2014 Het FAGG verwelkomt het jaarlijkse TOPRA-symposium en neemt deel aan de kmo-workshop.
Februari 2015 Het FAGG gaat samenwerken met Flanders Investment & Trade (FIT) om klinische onderzoeksprojecten en R&D-investeringen van buitenlandse innovatoren/investeerders te vergemakkelijken en naar België te halen.
Maart 2015 Het FAGG wordt formeel lid van het EU-IN dat wordt gecoördineerd door het EMA en de HMA.
Juli 2015 Publicatie van de nieuwe richtlijn "Overview of procedures for submitting an application for clinical trails with GMO-medicinal products for human and veterinary use in Belgium", in samenwerking met het WIV.
Maart 2016 Online publicatie van de belangenverklaringen (declarations of interest – DOI's) van de leden van de formele comités en commissies van het FAGG, en ook van de externe en interne experten met wie het FAGG samenwerkt.
Mei 2016 Eerste nationale workshop georganiseerd voor academische onderzoekscentra/spin‐off bedrijven, academische ziekenhuizen en kmo's: “National & EU Scientific Regulatory Support Mechanisms and Initiatives for Innovation in Drug Development”.
Mei 2016 Het FAGG wordt lid van FlandersBio, de Vlaamse organisatie voor life sciences en gezondheidszorg, en neemt als exposant deel aan de conferentie over life sciences “Knowledge for Growth” in Gent.
Mei 2016 Het FAGG lanceert een nationale bevraging voor academische onderzoekscentra, spin-off bedrijven en academische ziekenhuizen om op de hoogte te zijn van de huidige en toekomstige problemen en hindernissen waarmee zij worden geconfronteerd bij R&D van innovatieve geneesmiddelen.
Oktober 2016 Het EU-IN, waarvan het FAGG lid is, wordt formeel ondersteund als werkgroep van de HMA.
December 2016 Het FAGG wordt lid van de Waalse vereniging voor life sciences “BioWin” en neemt als exposant deel aan de “BioWin Day - Science for Business” in Louvain-la-Neuve.
December 2016 Tweede nationale workshop georganiseerd voor farmaceutische bedrijven, kmo's, academische onderzoekscentra, spin-off bedrijven en academische ziekenhuizen: “FAMHP and EMA Initiatives to Support Innovative Medicines development: Implementation of a National Innovation Office as Part of the EU-IN”.
Mei 2017 Lancering van het National Innovation Office van het FAGG.

 

Laatste update op 16/12/2020