Scientific, technical and regulatory advice meetings

Het National Innovation Office van het FAGG biedt de mogelijkheid om nationaal wetenschappelijk, technisch en regulatoir advies (WTA) aan te vragen dat verband houdt met de R&D-aspecten van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik met het oog op aanvragen voor klinische proeven (CTAs), aanvragen van vergunningen voor het in de handel brengen (VHB’s), registratie, variatie voor geneesmiddelen die in de handel zijn of uitbreiding aan een bestaand gamma.

Dankzij deze gecentraliseerde en transparante dienstverlening binnen het FAGG wordt gezorgd voor de tijdige verwerking van de nationale WTA-aanvragen, terwijl volledige vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en mogelijke belangenconflicten van de betrokken experten worden vermeden.

Voor kmo's, academische onderzoekscentra, spin-off bedrijven en academische ziekenhuizen voorziet het National Innovation Office in specifieke pre-submission meeting op het gebied van WTA om de innovatoren te begeleiden in de voorbereidende fase van een WTA-aanvraag. Meer informatie via innovationoffice@fagg.be.

 

Laatste update op 16/12/2020