Inschrijvingsformulier voor «news» van het FAGG

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten eerbiedigt het privéleven van de gebruikers. De gegevens die u worden gevraagd, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (gewijzigd bij de wet van 11december 1998 die de richtlijn 95/46/EG omzet) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Aarzel niet de webmaster hierover te contacteren:

webmaster@fagg-afmps.be

Laatste update op 30/05/2012