Omzendbrieven gepubliceerd in 2011

16/12/2011: omzendbrief 583
Aan de opdrachtgevers en aanvragers van klinische proeven.
Betaling voor de aanvragen van klinische proeven.

27/10/2011: omzendbrief 581 + declaratie
Ter attentie van de houders van een vergunning verleend in het kader van het koninklijk besluit van 30/06/2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Wijziging van het declaratiesysteem voor geneesmiddelen voor onderzoek.

07/10/2011:omzendbrief 582
Ter attentie van de directeurs van bloedinstellingen.
Controle van de dossiers tot staving van uitgaven voor de uitvoering van NAT-tests.  

08/07/2011: omzendbrief 532 bis
Geactualiseerde versie van omzendbrief nr. 532 van 17 december 2008

Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
Risicobeheerplan - Goedkeuring door de nationale overheden van de "bijkomende risicobeperkende activiteiten - additional RMA".

08/03/2011: omzendbrief 578
Aan de officina-apothekers en aan de ziekenhuisapothekers.
Het voorhanden zijn van de vereiste hoeveelheden jodium in de voor het publiek geopende apotheek en in de ziekenhuisapotheek.

15/02/2011:omzendbrief 577+formulier
Aan de houders van een VHB of registratie van geneesmiddelen.
Wettelijke plichten en praktische bepalingen inzake informatie over het al dan niet beschikbaar zijn van vergunde geneesmiddelen

21/01/2011:omzendbrief 574
Aan de fabrikanten van medische hulpmiddelen en aan de verdelers van medische hulpmiddelen. 
Herindeling van volledige gewrichtsprothesen.

Laatste update op 07/04/2021