Gepubliceerde omzendbrieven 2014

09/12/2014: omzendbrief 615 
Ter attentie van de officina-apothekers
Ter attentie van de beroepsverenigingen voor apothekers en hun federaties
Centralisatie en vernietiging van vervallen verdovende middelen nog in voorraad in de apotheek.

10/07/2014 : omzendbrief 614
Ter attentie van alle houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Met deze omzendbrief wenst het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) u te informeren over de invoering en het juiste gebruik van de vereenvoudigde vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zoals van toepassing vanaf 01/09/2014.

01/07/2014: omzendbrief 610 
Ter attentie van de leverancieren van grondstoffen.
Grondstoffen, bestemd voor gebruik door de officina-apotheker in magistrale en officinale bereidingen, waaraan bijkomende eigenschappen worden toegekend.

20/06/2014 : omzendbrief 611 
Ter attentie van de uitvoerders van verdovende middelen en/ of psychotrope stoffen naar Luxemburgse groothandels.
Verplichtingen betreffende de uitvoer van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen naar Luxemburg.

14/05/2014: omzendbrief 612    
Aan de houders van de vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Visum voor een televisuele of radiofonische verspreiding van een Informatiecampagne of reclame in toepassing van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik


 

Laatste update op 23/12/2022