Werken bij fagg

Wat wij bieden:

  • Een aangename werksfeer.
  • De kans om uw loopbaan te ontwikkelen dankzij talrijke opleidingsmogelijkheden tijdens de werkuren (OFO, modules voor bevordering, op maat, enz.).
  • Een betere balans tussen werk en privéleven, met name dankzij telewerk.
  • Gelijke kansen en pro-diversiteit.
  • Een aangepaste infrastructuur aan iedereen.

 

Onze bedrijfscultuur? NWOW (New Way of Working), waarbij vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staat.

NWOW wint in België, net zoals in andere landen, steeds meer terrein. Ook al is NWOW geen nieuwe trend, het fenomeen breidt zich de laatste jaren alsmaar meer uit. In deze productiegerichte wereld moet de mens vaak wijken voor het resultaat dat wordt geproduceerd. Met NWOW staan de tevredenheid en ontplooiing van de medewerkers weer centraal. De bedoeling is dat iedereen actief en op een verantwoordelijke en autonome manier kan bijdragen tot de verwezenlijking van altijd grotere uitdagingen. Dit gaat gepaard met een reeks grote acties rond de werkomgeving, maar ook rond de werkmethodes en het management.

Minder controle, meer vertrouwen
Principieel vertrouwen is het uitgangspunt van de nieuwe cultuur bij het FAGG, beter gekend als cultuur van “het nieuwe werken”. In dat kader werd het arbeidsreglement aangepast met als belangrijk punt het afschaffen van de controle op de tijd die op de werkplaats wordt gespendeerd. In een tweede fase zullen alle teams hun dagen telewerk maximaal mogen uitbreiden, zolang de wetgeving hierover wordt nageleefd.

Meer doeltreffendheid voor meer vrijheid
Dit is nog maar het begin. De grootste verandering zal in de praktijk moeten komen, namelijk op het niveau van de werkmethodes. Het is belangrijk dat iedere medewerker meer vrijheid krijgt in het uitvoeren van het werk, met het oog op de te bereiken doelstellingen en de teamafspraken, met respect voor de klant en de collega’s. Het is essentieel zich hierbij te concentreren op de kern van de zaak, namelijk de missie van het agentschap en de individuele bijdrage tot de verwezenlijking ervan. Zo zal de medewerker zich meer autonoom en verantwoordelijk voelen met meer creativiteit en productiviteit als resultaat.

Een cultuurverandering is een werk van lange adem maar de eerste stappen naar verandering zijn alvast gezet.

Laatste update op 17/07/2017