Authentieke bron geneesmiddelen (SAM)

De authentieke bron geneesmiddelen (“source authentique des médicaments” of kortweg “SAM”) is de referentiedatabank over geneesmiddelen, die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt als “open source”-databank.

De gegevens in SAM worden beheerd door:

  • het FAGG (vergunningsgegevens en informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen);
  • het BCFI (farmacotherapeutische groepen, bv. VOS-clusters, en andere gegevens, bv.deelbaarheid);
  • het RIZIV (prijzen van terugbetaalbare geneesmiddelen en vergoedingsvoorwaarden);
  • de FOD Economie (prijzen van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen);
  • APB (grondstoffen/formules voor magistrale bereidingen – andere producten die in de apotheek afgeleverd worden/niet-geneesmiddelen).

De informatie in SAM wordt ter beschikking gesteld als open data via het eHealth-platform en wordt gebruikt als gegevensbron voor tal van andere applicaties zoals het elektronisch voorschrift.  

De gegevens aangeleverd door het FAGG worden in real time naar SAM verstuurd vanuit de interne geneesmiddelendatabank Medicinal Product Management (MPM), wat ook het geval is voor de informatie met betrekking tot de beschikbaarheid van geneesmiddelen die geüpdatet worden via FarmaStatus. Dit betekent dat de informatie afkomstig van het FAGG in SAM up-to-date is. 

De SAM-viewer maakt het mogelijk de inhoud van SAM te raaplegen. Deze SAM viewer wordt eenmaal per dag bijgewerkt. 

Meer informatie over SAM is terug te vinden op het SAM-portaal.

 

Aanbevelingen voor leveranciers van voorschrijfsoftware over de volgorde en selectie van geneesmiddelen en niet-geneesmiddelen
Het FAGG en het RIZIV willen leveranciers van voorschrijfsoftware herinneren aan enkele homologatievoorwaarden voor het rangschikken en selecteren van geneesmiddelen en niet-geneesmiddelen.
Sinds 1 januari 2020 moeten leveranciers van voorschrijfsoftware verplicht gebruik maken van de authentieke bron van geneesmiddelen (SAM) als gegevensbron om geneesmiddelen ambulant voor te schrijven, dit is de ‘open data’ beschikbaar gestelde referentiedatabank op het eHealth-platform. De leveranciers van de huisartsensoftware moeten voldoen aan bepaalde homologatiecriteria.
In die software is het van groot belang dat de manier waarop de geneesmiddelen worden getoond, geselecteerd en gerangschikt op een heldere manier gebeurt. Dit is dan ook een onderdeel van de homologatievoorwaarden van dergelijke software.

Het FAGG en het RIZIV herinneren softwareleveranciers aan de noodzaak om zowel tijdens het homologatieproces als erna deze voorwaarden te respecteren. 
 

Laatste update op 11/07/2023