BCFI

Zorgverleners moeten op elk moment kunnen beschikken over objectieve, recente en gemakkelijk toegankelijke informatie over geneesmiddelen. Het FAGG heeft hiervoor een partnerschap afgesloten met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), dat wordt gesubsidieerd door het FAGG.

Op de website van het BCFI is een repertorium gepubliceerd waarin zorgverleners alle belangrijke informatie over geneesmiddelen kunnen raadplegen.

De geneesmiddelen zijn in dit repertorium ingedeeld op basis van hun eigenschappen. Zo krijgt de zorgverlener een duidelijk overzicht van vergelijkbare geneesmiddelen. Ook de prijs en terugbetalingsvoorwaarden worden vermeld.

Contacteer het BCFI
 

Laatste update op 11/07/2023