FarmaStatus

Het FAGG heeft een applicatie ontwikkeld om te communiceren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen: FarmaStatus.

FarmaStatus geeft informatie over vergunde geneesmiddelen in België die gecommercialiseerd zijn en geneesmiddelen die tot voor kort gecommercialiseerd waren. Het gaat zowel om geneesmiddelen voor menselijk als diergeneeskundig gebruik. De applicatie toont wanneer geneesmiddelen nieuw zijn op de markt, tijdelijk onbeschikbaar zijn, opnieuw beschikbaar zijn of wanneer de commercialisatie tijdelijk of definitief werd stopgezet. Zorgverleners kunnen hier dus opzoeken of een geneesmiddel beschikbaar is en kunnen zich registreren om op de hoogte te blijven over de beschikbaarheid van een specifiek geneesmiddel. 

Apothekers kunnen via de applicatie rechtstreeks contact opnemen met de vergunninghouder in geval van een probleem met de beschikbaarheid of de leveringen op het terrein.

Contact
supply-problems@fagg.be

 

Laatste update op 11/07/2023