Geneesmiddelendatabank

De geneesmiddelendatabank van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevat alle geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die een geldige vergunning voor het in de handel brengen, een registratie, een vergunning voor parallelinvoer of een tijdelijke gebruiksvergunning hebben in België. De databank bevat in een aparte rubriek ook de geneesmiddelen waarvan de vergunning werd geschorst of geschrapt sinds 1 januari 2019.

De geneesmiddelendatabank is opgesplitst volgens menselijk en diergeneeskundig gebruik.

De geneesmiddelendatabank bevat linken naar relevante documenten zoals de bijsluiter, de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP), de Risk Minimisation Activities (RMA) en de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Al deze informatie is belangrijk in het kader van het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen.

Contact
database@fagg.be

Laatste update op 11/07/2023