Vergunde geneesmiddelen in België

Geneesmiddelen mogen in België alleen op de markt worden gebracht als hiervoor een vergunning of registratie is verleend. Alle vergunde geneesmiddelen staan in de geneesmiddelendatabank van het FAGG. Het gaat zowel over geneesmiddelen voor menselijk als voor diergeneeskundig gebruik.

Onder de rubriek ‘meer’ van de geneesmiddelendatabank kunt u nuttige informatie terugvinden over het gebruik van de databank, uitleg over de patiëntenbijsluiter en de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP), een lijst met veelgestelde vragen en een verklarende woordenlijst. Lees deze informatie zeker aandachtig!

Wist u dat er een verschil is tussen een vergund geneesmiddel en een gecommercialiseerd geneesmiddel?
Als de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van een geneesmiddel is aangetoond, kan dit geneesmiddel in België een vergunning krijgen. Een vergund geneesmiddel mag in België worden verkocht. Maar niet alle firma’s kiezen ervoor om hun geneesmiddel in België op de markt te brengen of te commercialiseren. Het kan dus zijn dat een geneesmiddel in België is vergund, maar hier niet wordt gecommercialiseerd.

De databank bevat alle vergunde geneesmiddelen. Door ‘uitgebreid’ te zoeken in de databank, kunt u aanduiden dat u alleen geïnteresseerd bent in de gecommercialiseerde producten in België.

Contact
database@fagg.be

Laatste update op 11/07/2023