Sunlenca

Werkzame stof

Lenacapavir

Houder

Gilead Sciences Belgium B.V.

Status

Lopend

Indicatie

in combinatie met andere antiretrovirale middelen, voor de behandeling van volwassen patiënten met multidrug resistente HIV-1-infectie, voor wie het anders niet mogelijk is om een suppressief antiviraal regime samen te stellen.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

05/10/2023

Laatste update op 23/04/2024