Antibiotic Awareness Week: samenwerken om de antimicrobiële resistentie te verminderen.

Datum: 16/11/2018

De strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de grote uitdagingen voor onze maatschappij. Ziekten worden overgedragen van mens op dier en omgekeerd dus moeten de acties voor preventie en bestrijding van AMR zich richten op zowel de humane als veterinaire sector en zelfs op het niveau van het milieu. Daarom zet het FAGG, samen met alle betrokken overheden, sterk in op een intersectorale aanpak in de strijd tegen AMR, volgens het principe van “One World One Health”.

Van 12 tot 18 november loopt de mondiale Antibiotic Awareness Week, met als sluitstuk op 18 november de Europese Antibiotic Awareness Day.

In de Europese Unie schat men dat AMR verantwoordelijk is voor 25 000 overlijdens per jaar, op wereldniveau gaat het zelfs om 700 000 overlijdens per jaar. Zonder efficiënte maatregelen om dit tegen te gaan kan dit tegen 2050 evolueren naar 10 miljoen overlijdens. De Europese Commissie publiceerde op 29 juni 2017 een “One Health Action Plan Against AMR”, waarin de focus werd gelegd op het “One Health” principe, dat stelt dat humane en dierlijke gezondheid met elkaar verbonden zijn.

Ook in België wordt in dit kader hard gewerkt aan het bestrijden van AMR. Zo werden twee van de drie reductiedoelstellingen voor antibioticagebruik bij dieren dit jaar behaald. Sinds 2011 is het gebruik van antibacteriële premixen (voeder gemengd met antibiotica) in totaal al met - 66,6 % gedaald (doelstelling: - 50%) en werd - 84 % minder kritisch belangrijke antibiotica gebruikt (doelstelling: - 75 %).

Het FAGG bouwt in dit kader verder aan de SANITEL-MED-applicatie, een online tool voor elektronische registratie van de antibioticaverschaffing door dierenartsen. Op basis van de geregistreerde data zullen in 2018 alle veebedrijven met vleeskalveren, pluimvee en varkens een analyserapport ontvangen. Dit rapport moet de bedrijfsdierenarts en veehouder ertoe aanzetten het gebruik van antibiotica op het bedrijf in vraag te stellen en te analyseren zodat ze het “voorzichtig gebruik”-principe toepassen. Zo kan de derde en belangrijkste doelstelling (- 50 % antibioticagebruik worden gehaald.

Verschillende overheden en organisaties strijden tegen AMR. Maar ook u kunt helpen. Word een antibiotic guardian en kies één eenvoudige belofte over hoe jij beter gebruik zal maken van antibiotica en mee zal helpen om deze levensreddende geneesmiddelen te behouden voor de toekomst.

Meer informatie
World Antibiotic Awareness Week
European Antibiotic Awareness Day

Laatste update op 16/11/2018