Bijdrage op verpakkingen van geneesmiddelen: btw-regels

Niet alle bijdragen op verpakkingen van geneesmiddelen zijn onderworpen aan btw. 

Bijdragen die niet aan btw onderworpen zijn

De btw is niet van toepassing op bijdragen bedoeld voor de financiering van het FAGG. Volgende bijdragen zijn dus van btw vrijgesteld:

  • De kwartaalbijdrage voor apotheken en diergeneeskundige depots
  • De jaarbijdrage voor groothandelaars en groothandelaars-verdelers
  • De jaarbijdrage voor houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB)

Bijdragen die wel aan btw onderworpen zijn

Enkel de kwartaalbijdrage voor apotheken en diergeneeskundige depots bedoeld voor de financiering van de dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO) is aan btw onderworpen.

Deze bijdrage financiert een (weliswaar verplichte) dienstverlening. De btw is van toepassing op deze bijdrage omdat ze in de finale verkoopprijs verrekend is.

Leger- en ziekenhuisapotheken zijn niet btw-plichtig. Zij betalen de btw aan hun leveranciers, ze kunnen die immers niet doorrekenen aan hun klanten.

Officina-apotheken betalen de btw rechtstreeks aan de FOD Financiën. Leveranciers mogen de btw dus niet doorrekenen aan deze apotheken.

Laatste update op
04/06/2019