Coronavirus: België akkoord met aankoop kandidaatvaccin Janssen (Johnson & Johnson)

Datum: 19/10/2020

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson). De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft dit advies gevolgd. Als het vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.

Gezien de huidige gezondheidscrisis zijn wereldwijd vele teams tegelijkertijd aan het werk om zo snel mogelijk een veilig en doeltreffend vaccin van goede kwaliteit te ontwikkelen. De onderhandelingen van de Europese Commissie en het werk van het adviescomité hebben als doel dat de Europese en Belgische bevolking, met in de eerste plaats de prioritaire doelgroepen, toegang krijgen tot een vaccin tegen COVID-19 van zodra er een vergund is.

Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford.

Het adviescomité heeft een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Het contract gaat over de aankoop van 200 miljoen dosissen die volgens bevolkingsgrootte worden verdeeld. Voor België zou dit dus over vijf miljoen dosissen gaan. De Lidstaten hebben ook de mogelijkheid om 200 miljoen extra dosissen aan te kopen. Het kandidaatvaccin tegen COVID-19 is gebaseerd op de AdVac®-technologie van Janssen (Johnson & Johnson) die ook wordt gebruikt bij ebolavaccins. Het kandidaatvaccin wordt momenteel bestudeerd in fase 3-proeven in verschillende landen.

Deze adviesprocedure rond aankopen staat los van het toekennen van de vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. Dat blijft een bevoegdheid van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen COVID-19 door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vergund.

Meer informatie
Vaccins tegen COVID-19

Laatste update op 21/10/2020