Coronavirus: België tekent in op de aankoop van kandidaatvaccin CureVac

Datum: 25/11/2020

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een advies gegeven voor het kandidaatvaccin van CureVac. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 24 november 2020 heeft vervolgens beslist. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.

Gezien de huidige gezondheidscrisis zijn wereldwijd vele teams tegelijkertijd aan het werk om zo snel mogelijk een veilig en doeltreffend vaccin van goede kwaliteit te ontwikkelen. De onderhandelingen van de Europese Commissie en het werk van het adviescomité hebben als doel dat de Europese en Belgische bevolking, met in de eerste plaats de prioritaire doelgroepen, toegang krijgen tot een vaccin tegen COVID-19 van zodra er een is vergund.

Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en in november 2020 voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson) en Pfizer en BioNTech..

Het adviescomité heeft nu een advies gegeven voor het kandidaatvaccin van CureVac. Het Europese contract gaat over de aankoop van 225 miljoen dosissen. België zou daarvan 2,9 miljoen dosissen aankopen. Klinische proeven met het kandidaatvaccin van CureVac zijn volop aan de gang in Europa, waaronder in België.

Deze adviesprocedure rond aankopen staat los van het toekennen van de vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. Dat blijft een bevoegdheid van het EMA in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen COVID-19 door het EMA vergund.

Meer informatie
Vaccins tegen COVID-19

Laatste update op 27/11/2020