Coronavirus: België tekent in op de aankoop van kandidaatvaccin Pfizer en BioNTech

Datum: 18/11/2020

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Pfizer en BioNTech. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 18 november 2020 heeft dit advies gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.

Gezien de huidige gezondheidscrisis zijn wereldwijd vele teams tegelijkertijd aan het werk om zo snel mogelijk een veilig en doeltreffend vaccin van goede kwaliteit te ontwikkelen. De onderhandelingen van de Europese Commissie en het werk van het adviescomité hebben als doel dat de Europese en Belgische bevolking, met in de eerste plaats de prioritaire doelgroepen, toegang krijgen tot een vaccin tegen COVID-19 van zodra er een is vergund.

Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en begin november 2020 voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).

Het adviescomité heeft nu een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Pfizer en BioNTech. Het contract gaat over de aankoop van 200 miljoen dosissen die volgens de bevolkingsgrootte van de geïnteresseerde lidstaten worden verdeeld. Voor België zou dit dus over ongeveer 5 miljoen dosissen gaan.  Omdat de vaccinatie in twee dosissen moet gebeuren, kunnen hiermee 2,5 miljoen mensen worden gevaccineerd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) was begin oktober 2020 gestart met de doorlopende evaluatie (rolling review) van dit kandidaatvaccin.

Deze adviesprocedure rond aankopen staat los van het toekennen van de vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. Dat blijft een bevoegdheid van het EMA in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen COVID-19 door het EMA vergund.

Het hele COVID-19 vaccinatieprogramma zal worden gecofinancierd door de federale overheid (80%) en door de deelstaten (20%).

Meer informatie
Vaccins tegen COVID-19

Laatste update op 09/12/2020