Coronavirus: details van de hernieuwde maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 23/06/2021

Het FAGG heeft een aantal maatregelen hernomen in een nieuwe beslissing van de administrateur generaal van het FAGG. Deze beslissing werd opnieuw opgesteld om tekorten aan geneesmiddelen in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19) te vermijden.

In de originele beslissing, gepubliceerd op de website van het FAGG, had de administrateur-generaal van het FAGG een lijst opgesteld van geneesmiddelen en grondstoffen waarvoor dringende maatregelen werden uitgevoerd vanaf 1 april 2020 De lijst van de geneesmiddelen en grondstoffen en de maatregelen zijn in de loop van de pandemie enkele malen aangepast en verfijnd. De einddatum van de mogelijkheid om deze beslissing te verlengen lag op 31 maart 2021. Op basis van het nieuwe koninklijk besluit van 8 april 2021 werd de mogelijkheid om deze maatregelen te treffen, verlengd.

Hoewel de situatie in de ziekenhuizen op dit moment niet kritiek is, blijft waakzaamheid voor de komende maanden geboden en moet er rekening worden gehouden met het risico op een vierde golf. Daarom is de beslissing van de administrateur-generaal hernomen en opnieuw gepubliceerd. In afwachting van de coronawet worden alleen de hoogstnoodzakelijke bepalingen hernomen.

Verplichte quota voor groothandelaars
Om te voorkomen dat er te veel wordt besteld en dat de voorraden verkeerd worden verdeeld, beperken de groothandelaars de verkochte hoeveelheden geneesmiddelen en grondstoffen op de lijst tot de hoeveelheden die overeenkomen met de verkoop van vorig jaar in dezelfde periode, vermeerderd met maximaal 50 %. Hogere hoeveelheden kunnen worden geleverd, als dit de levering aan andere groothandelaren of apothekers niet in gevaar brengt. Dit moet worden gemeld via e-mail aan coronashortages@fagg.be met als onwerwerp “Afwijking quota – [Naam geneesmiddel]”. De bestemmeling en de hoeveelheid moet worden vermeld.
Het FAGG kan andere verdeelsleutels of instructies opleggen wanneer dat nodig is.
Deze maatregelen zijn geldig van 8 juni 2021 (lees: de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad) tot 30 juni 2021.

Betrokken geneesmiddelen met één actief bestanddeel
•    Atracuriumbesilaat (voor intraveneus gebruik)
•    Cisatracuriumbesilaat (voor intraveneus gebruik)
•    Clarithromycinelactobionaat (voor intraveneus gebruik)
•    Clonidinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Dexamethasonnatriumfosfaat (voor intraveneus gebruik)
•    Dexmedetomidinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Diazepam (voor intraveneus gebruik)
•    Dinatriumceftriaxon (voor intraveneus gebruik)
•    Dobutaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Epinefrine
•    Epinefrinebitartraat
•    Epinefrinehydrochloride
•    Esketaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Fentanylcitraat (voor intraveneus gebruik)
•    Ketaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Lorazepam (voor intraveneus gebruik)
•    Midazolam (voor intraveneus gebruik)
•    Midazolamhydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Mivacuriumchloride (voor intraveneus gebruik)
•    Morfinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Moxifloxacinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Paracetamol (voor intraveneus gebruik)
•    Propofol (voor intraveneus gebruik)
•    Remifentanilhydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Rocuroniumbromide (voor intraveneus gebruik)
•    Sufentanilcitraat (voor intraveneus gebruik)

Betrokken geneesmiddelen met verschillende actieve bestanddelen
•    Amoxicillinenatrium - Clavulaanzuur (voor intraveneus gebruik)
•    Amoxicillinenatrium - Kaliumclavulanaat (voor intraveneus gebruik)
•    Dinatriumceftriaxon - Lidocaïnehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Lopinavir - Ritonavir
•    Piperacillinenatrium - Tazobactamnatrium (voor intraveneus gebruik)

Betrokken grondstoffen
•    Amoxicilline
•    Amoxicillinenatrium
•    Amoxicillinetrihydraat
•    Atracuriumbesilaat
•    Cisatracuriumbesilaat
•    Clarithromycine
•    Clarithromycinecitraat
•    Clarithromycinelactobionaat
•    Clavulaanzuur
•    Clonidinehydrochloride
•    Dexamethason
•    Dexamethasonacetaat
•    Dexamethasonnatriumfosfaat
•    Dexmedetomidinehydrochloride
•    Diazepam
•    Dinatriumceftriaxon
•    Dobutaminehydrochloride
•    Epinefrine
•    Epinefrinebitartraat
•    Epinefrinehydrochloride
•    Esketamine
•    Esketaminehydrochloride
•    Fentanyl
•    Fentanylcitraat
•    Kaliumclavulanaat
•    Ketaminehydrochloride
•    Lopinavir
•    Lorazepam
•    Midazolam
•    Midazolamhydrochloride
•    Mivacuriumchloride
•    Morfine
•    Morfinehydrochloride
•    Moxifloxacine
•    Moxifloxacinehydrochloride
•    Paracetamol
•    Piperacilline
•    Piperacillinenatrium
•    Propofol
•    Remifentanilhydrochloride
•    Ritonavir
•    Rocuroniumbromide
•    Sufentanilcitraat
•    Tazobactam
•    Tazobactamnatrium

 

Laatste update op 23/06/2021