Coronavirus: EMA vestigt de aandacht op aanbevelingen voor de behandeling bij vermoeden van het trombose trombocytopenie syndroom (TTS)

Datum: 07/06/2021

De COVID-19-taskforce (COVID-ETF) van het EMA adviseert gezondheidszorgbeoefenaars om rekening te houden met aanbevelingen van wetenschappelijke verenigingen bij de beoordeling van personen met tekenen en symptomen van het trombose trombocytopenie syndroom (TTS) na vaccinatie met Vaxzevria en COVID-19-vaccine Janssen. Het gaat onder andere om aanbevelingen van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) en de Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH). 

TTS vereist een snelle diagnose en klinische behandeling. De nationale en internationale aanbevelingen zijn geactualiseerd op basis van de opgedane ervaring met de behandeling van TTS en met heparine geïnduceerde trombocytopenie en trombose (HITT), een aandoening die enige gelijkenis vertoont met TTS. 

De taskforce heeft erkend dat er verschillen bestaan tussen de beschikbare richtlijnen (vooral wat betreft de tests en beeldvorming die worden gebruikt voor de diagnose, voor het kiezen van de behandeling en voor behandelingsopties met niet-heparine anticoagulantia, intraveneuze immunoglobulinen en glucocorticoïden). 

In België hebben de experten van de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase (BSTH) een info voor artsen gepubliceerd met als onderwerp trombocytopenie met trombose na COVID-vaccinatie. In dit document beveelt het BSTH het gebruik van andere anticoagulantia dan heparine aan om trombose na COVID-19 vaccinatie te behandelen. Dit komt omdat er overeenkomsten zijn met het heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT)-syndroom en een positieve HIT-ELISA. Bovendien is bij sommige patiënten ex vivo een versterkend effect van heparine beschreven. Het is momenteel onbekend of heparine dit verschijnsel kan versterken. Het FAGG nam deze informatie al op in het wekelijks overzicht van bijwerking van COVID-19-vaccins en verspreidde een Flash VIG-news over dit onderwerp. 

Ter informatie, ook in andere landen werden aanbevelingen gepubliceerd: 
•    International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
•    Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH)
•    Czech Society of Thrombosis and Haemostasis (CSTH) 
•    Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO)
•    Federación de Asociaciones Cientifico Médicas Españolas (FACME) 
•    Groupe d'etude sur l'hemostase et la thrombose (GETH) 
•    Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH)
•    Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi (SISET)
•    Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH)
•    British Society for Haematology (BSH)
•    American Society of Hematology (ASH)

Het advies van de taskforce volgt op de evaluatie door het EMA van TTS, een zeer zeldzame bijwerking na vaccinatie met Vaxzevria en COVID-19-vaccine Janssen. De conclusies van het EMA zijn gebaseerd op de evaluaties van veiligheidssignalen, die hebben geleid tot updates van de productinformatie van zowel Vaxzevria als COVID-19 Vaccine Janssen. Gezondheidszorgbeoefenaars zijn via DHPC’s op de hoogte gebracht van de tekenen en symptomen van TTS bij beide vaccins, zodat de getroffen personen aan de hand van de beschikbare richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. 

Het EMA en het FAGG erkennen en steunen het uitgebreide werk van gezondheidszorgbeoefenaars en wetenschappelijke verenigingen die van essentieel belang zijn voor een optimale behandeling van personen met een vermoeden van TTS na vaccinatie met Vaxzevria of COVID-19-vaccine Janssen. 
 

Laatste update op 07/06/2021